EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

I LIKE GROUP 6 tháng trước 142 lượt xem

Sau 2 năm phát triển và mở rộng, đến nay tập đoàn I LIKE GROUP đã thực hiện thành công sự kiện hội nhập doanh nghiệp với quy mô nhân sự lên tới 150 người đến từ các thương hiệu con : I LIKE FITNESS YOGA & POOL, I LIKE LAND, I LIKE SPORT VIỆT .

Xuyên suốt buổi hội nhập, Ông Lê Quốc Dũng – Chủ tịch tập đoàn I LIKE GROUP đã đích thân thuyết trình truyền đạt kiến thức, chia sẻ những giá trị trong nghề và truyền thêm rất nhiều động lực cổ vũ tinh thần cho toàn thể cán bộ nhân viên của tập đoàn.

Nội dung của buổi hội nhập bao gồm 6 phần :

- Giới thiệu về lịch sử ra đời tập đoàn I LIKE GROUP
- Giới thiệu về ban lãnh đạo I LIKE GROUP
- Trình bày về văn hóa và quy trình I LIKE GROUP
- Sứ mệnh của tập đoàn và sự cam kết phát triển
- Lễ vinh danh và bổ nhiệm nhân sự của tập đoàn

I LIKE GROUP xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể những nhân sự có mặt đầy đủ tại buổi đào tạo và cam kết trong tương lai sẽ tổ chức thêm rất nhiều buổi đào tạo cũng như là những hoạt động tập thể để gắn kết tinh thần của đội ngũ nhân viên ILIKE.

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

 

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP

EVENT ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP I LIKE GROUP