HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 2020 I LIKE FITNESS YOGA & POOL

I LIKE GROUP 7 tháng trước 70 lượt xem

“Trao đi là còn mãi”, I LIKE FITNESS YOGA & POOL luôn tạo ra những hoạt động từ thiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và gắn liền với bản sắc thương hiệu.

Một trong số những hoạt động điển hình là event “ I LIKE HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG ” 2020 nằm trong chuỗi sự kiện gây quỹ ủng hộ đồng bào miền trung trong năm vừa qua, I Like đã tổ chức thành công chương trình Yoga Outdoor, Zumba Party và nhận được sự ủng hộ của đông đảo Quý hội viên và cư dân Goldmark.

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 2020 I LIKE FITNESS YOGA & POOL

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 2020 I LIKE FITNESS YOGA & POOL

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 2020 I LIKE FITNESS YOGA & POOL

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 2020 I LIKE FITNESS YOGA & POOL

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 2020 I LIKE FITNESS YOGA & POOL